EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

DataCacheErrorCode.CacheAdminConfigDeleteHostError Field

 

An error occurred attempting to delete a cache host from the cache cluster configuration store.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminConfigDeleteHostError

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Weergeven: