EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

DataCacheErrorCode.CacheAdminCacheAlreadyPresent Field

 

The named cache already exists in the cache cluster.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminCacheAlreadyPresent

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Weergeven: