Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
SetSink Method
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

DataCacheClientLogManager.SetSink Method (DataCacheTraceSink, TraceLevel)

 

Enables tracing for a cache client.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public static void SetSink(
	DataCacheTraceSink traceSink,
	TraceLevel traceLevel
)

Parameters

traceSink
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching.DataCacheTraceSink

The type of tracing. This can be set to DiagnosticSink or EtwSink.

traceLevel
Type: System.Diagnostics.TraceLevel

The TraceLevel trace level.

For more information, see .

Return to top
Weergeven:
© 2015 Microsoft