Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Clear Method
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

DataCache.Clear Method ()

 

Removes all objects from the cache associated with the DataCache object.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public void Clear()
Return to top
Weergeven:
© 2015 Microsoft