Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
MSDN Library
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

CustomProviderProxy Class

Internal.

System..::..Object
  Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..CustomProviderProxy

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public sealed class CustomProviderProxy : ICustomProvider, 
	IDisposable

The CustomProviderProxy type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodCustomProviderProxyInfrastructure.
Top

  NameDescription
Public methodAddUserInfrastructure.
Public methodBeginTransactionInfrastructure.
Public methodCleanupInfrastructure.
Public methodDelete(Object, String)Infrastructure.
Public methodDelete(Object, String, String, Int64)Infrastructure.
Public methodDisposeInfrastructure.
Public methodEndTransactionInfrastructure.
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetEntriesInfrastructure.
Public methodGetEntryInfrastructure.
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetStoreUtcTimeInfrastructure.
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Public methodGetValueInfrastructure.
Public methodInitializeInfrastructure.
Public methodInsertInfrastructure.
Public methodIsInitializedInfrastructure.
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodOpenInfrastructure.
Public methodRemoveUserInfrastructure.
Public methodRetrieveStoreVersionInfrastructure.
Public methodTestConnectionInfrastructure.
Public methodToString (Inherited from Object.)
Public methodUpdateInfrastructure.
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Weergeven:
© 2015 Microsoft