Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

Key Property

The key of the entry. Applies only to the server versions of AppFabric.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public string Key { get; }

Property Value

Type: System..::..String
A String object.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft