EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

TotalRetryExceptionsCounterName Field

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public const string TotalRetryExceptionsCounterName

Community-inhoud

Weergeven: