EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

CacheOperationStartedEventArgs Properties

 

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubpropertyOperationContext

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

System_CAPS_pubpropertyOperationType

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Return to top
Weergeven: