EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

BaseOperationNotification.Version Property

 

The version of the operation which caused the notification. Applies only to the server versions of AppFabric.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public DataCacheItemVersion Version { get; }
Return to top
Weergeven: