EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

BaseOperationNotification.ToString Method ()

 

Returns the string representation of the BaseOperationNotification event. Applies only to the server versions of AppFabric.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public override string ToString()

Return Value

Type: System.String

Returns String.

Return to top
Weergeven: