Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
ResponseHeaders Property
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

HttpPost.ResponseHeaders Property

 

Gets or sets the headers of the response message.

Namespace:   Microsoft.Activities.Messaging
Assembly:  Microsoft.Activities (in Microsoft.Activities.dll)

[DefaultValueAttribute(null)]
public OutArgument<DynamicValue> ResponseHeaders {
	[CompilerGeneratedAttribute]
	get;
	[CompilerGeneratedAttribute]
	set;
}

Property Value

Type: System.Activities.OutArgument<DynamicValue>

Returns the headers of the response message.

Return to top
Weergeven:
© 2015 Microsoft