Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

IngestManifestAssetCollection Class

Updated: December 20, 2012

Represents a collection of IIngestManifestAsset.

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.BaseCollection<IIngestManifestAsset>
    Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.IngestManifestAssetCollection

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public class IngestManifestAssetCollection : BaseCollection<IIngestManifestAsset>

The IngestManifestAssetCollection type exposes the following members.

  NameDescription
Public propertyElementType Gets the type of the element(s) that are returned when the expression tree associated with this instance of IQueryable is executed. (Inherited from BaseCollection<T>.)
Public propertyExpression Gets the expression tree that is associated with the instance of IQueryable. (Inherited from BaseCollection<T>.)
Public propertyMediaContextGets or sets MediaContextBase. (Inherited from BaseCollection<T>.)
Public propertyProvider Gets the query provider that is associated with this data source. (Inherited from BaseCollection<T>.)
Protected propertyQueryableGets or sets the IQueryable interface to evaluate queries against the collection. (Overrides BaseCollection<T>.Queryable.)
Top

  NameDescription
Public methodCreateCreates an ingest manifest asset information for the collection.
Public methodCreateAsync(IAsset, CancellationToken) Creates the empty manifest asset asyncroniosly.
Public methodCreateAsync(IAsset, String[], CancellationToken) Creates the manifest asset asyncroniously Overloaded metho with IManifest parameter need to be used,if collection is used from CloudMediaContext.
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetEnumerator Returns an enumerator that iterates through the collection. (Inherited from BaseCollection<T>.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

  NameDescription
Explicit interface implemetationPrivate methodIEnumerable.GetEnumerator Returns an enumerator that iterates through a collection. (Inherited from BaseCollection<T>.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft