Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
MSDN Library
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

CloudPageBlob.StartCopyFromBlob Method (Uri, AccessCondition, AccessCondition, BlobRequestOptions, OperationContext)

 

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

[DoesServiceRequestAttribute]
public string StartCopyFromBlob(
	Uri source,
	AccessCondition sourceAccessCondition = null,
	AccessCondition destAccessCondition = null,
	BlobRequestOptions options = null,
	OperationContext operationContext = null
)

Return Value

Type: System.String

Return to top
Weergeven:
© 2015 Microsoft