Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
ReceiveAsync(T) Method (TimeSpan)
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

Queue.ReceiveAsync<T> Method (TimeSpan)

 

Begins an asynchronous request to receive data from a connected object with the specified server wait time.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Messaging
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Managed (in Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Managed.dll)

public Task<T> ReceiveAsync<T>(
	TimeSpan serverWaitTime
)

Parameters

serverWaitTime
Type: System.TimeSpan

The time span the server waits for processing messages before it times out.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<T>

An asynchronous request to receive data from a connected object with the specified server wait time.

Type Parameters

T

The object type.

Return to top
Weergeven:
© 2015 Microsoft