EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

MobileServiceCollectionView<T>.PropertyChanged Event

Occurs when a property value changes.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed (in Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed.dll)

public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged

Implements

INotifyPropertyChanged.PropertyChanged

Community-inhoud

Weergeven: