Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

MessagingFactory.BeginCreate Method (IEnumerable<Uri>, TokenProvider, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous request to create a MessagingFactory object.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static IAsyncResult BeginCreate(
	IEnumerable<Uri> addresses,
	TokenProvider tokenProvider,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

addresses
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<Uri>
An enumeration of namespace base address.
tokenProvider
Type: Microsoft.ServiceBus.TokenProvider
The token provider.
callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-provided object that contains information about the create operation.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that references the asynchronous create a MessagingFactory operation.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft