Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

MessageReceiver.BeginReceiveBatch Method (Int32, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to receive a batch of message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IAsyncResult BeginReceiveBatch(
	int messageCount,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

messageCount
Type: System.Int32
The number of message.
callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-defined object that contains state information about the asynchronous operation.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that references the asynchronous operation to receive a batch of message.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft