Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
OnDefer Method
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

MessageReceiver.OnDefer Method (TrackingContext, IEnumerable<Guid>, IDictionary<String, Object>, TimeSpan)

 

Executes upon calling the Defer operation.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected virtual void OnDefer(
	TrackingContext trackingContext,
	IEnumerable<Guid> lockTokens,
	IDictionary<stringobject> propertiesToModify,
	TimeSpan timeout
)

Parameters

trackingContext
Type: Microsoft.ServiceBus.Tracing.TrackingContext

The context information associated by a transaction tracking this operation.

lockTokens
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<Guid>

The collection of lock tokens bound to the locked message instances.

propertiesToModify
Type: System.Collections.Generic.IDictionary<StringObject>

The properties to modify.

timeout
Type: System.TimeSpan

The time span the operation waits before it times out.

Return to top
Weergeven:
© 2015 Microsoft