Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

MessagingFactory.Create Method (IEnumerable<Uri>)

Creates a new MessagingFactory object.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static MessagingFactory Create(
	IEnumerable<Uri> addresses
)

Parameters

addresses
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<Uri>
An enumeration of address.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessagingFactory
The newly created MessagingFactory object.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft