Defer Method (Guid, IDictionary(String, Object))
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

QueueClient.Defer Method (Guid, IDictionary<String, Object>)

 

Suspends the processing of a message.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public void Defer(
	Guid lockToken,
	IDictionary<string, object> propertiesToModify
)

Parameters

lockToken
Type: System.Guid

The lock token bound to the locked message instance.

propertiesToModify
Type: System.Collections.Generic.IDictionary<String, Object>

The properties of the message to modify.

Return to top
Weergeven:
© 2016 Microsoft