EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

VelocityPacketFormatException Constructor (SerializationInfo, StreamingContext)

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

protected VelocityPacketFormatException(
	SerializationInfo info,
	StreamingContext context
)

Community-inhoud

Weergeven: