EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

DataCache.Increment Method (String, Int64, Int64, String)

 

Increments a long value stored in the cache in the specified region.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public long Increment(
	string key,
	long value,
	long initialValue,
	string region
)

Parameters

key
Type: System.String

The key of the object stored in the cache. The object must be a long.

value
Type: System.Int64

The amount to increase the stored value.

initialValue
Type: System.Int64

The initial value to use if the object does not exist in the cache.

region
Type: System.String

The user-defined region in which the object is stored.

Return Value

Type: System.Int64

Returns the incremented Int64 value.

Return to top
Weergeven: