MSDN Library

Ondersteuningsopties voor Windows Azure Online Backup

Tijdens de proefperiode van Windows Azure Online Backup kunt u via de onlineforums ondersteuning krijgen. Als een bepaalde vraag veel gesteld wordt, zullen wij deze vraag aan dit artikel toevoegen zodat u deze snel en gemakkelijk terug kunt vinden.

Als u nog vragen hebt over Windows Azure Online Backup, gaat u naar het discussieforum en plaatst u uw vragen. Iemand van onze community zal uw vragen beantwoorden. 

Alle back-ups die momenteel worden geconfigureerd zullen worden beëindigd. U moet de server opnieuw bij de onlinebackup-service registreren. Deze wordt door de back-upservice gezien als nieuwe server. De eerste back-up die na de registratie plaatsvindt is een volledige back-up van alle gegevens die opgenomen zijn in de back-up, in plaats van alleen de wijzigingen die sinds de laatste back-up hebben plaatsgevonden. Maar als u een herstelbewerking uit moet voeren, kunt u de gegevens herstellen waarvan een back-up gemaakt is met de hersteloptie Herstellen van een andere server. Zie Een server een andere naam geven voor meer informatie.

Als u het wachtwoord wilt wijzigen gaat u als volgt te werk:

 1. Klik in de Azure Active Directory Portal-pagina in de rechterbovenhoek naast uw naam op Mijn profiel.

 2. Klik op de pagina Mijn profiel op Wachtwoord wijzigen.

 3. Typ op de pagina Wachtwoord wijzigen uw oude wachtwoord en typ vervolgens het nieuwe wachtwoord om te bevestigen.

 4. Klik op Verzenden.

Zie Uw wachtwoord wijzigen voor meer informatie.

Als u het wachtwoord opnieuw wilt instellen gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op Admin op de Azure Active Directory Portal-pagina. Klik in het linkerdeelvenster onder Beheer op Gebruikers.

 2. Op de pagina Gebruikers selecteert u het selectievakje naast de gebruiker waarvan u het wachtwoord wilt wijzigen en klikt u op Wachtwoord opnieuw instellen.

 3. Als u het tijdelijke wachtwoord aan uzelf of andere contactpersonen wilt versturen selecteert u op de pagina Resultaten per e-mail verzenden het selectievakje E-mail verzenden en typt u het e-mailadres van de geadresseerden. Voer de e-mailadressen in, gescheiden door puntkomma's (;). U kunt maximaal vijf e-mailadressen invoeren.

 4. Klik op Wachtwoord opnieuw instellen. In Azure Active Directory wordt automatisch een wachtwoord gegenereerd en wordt het wachtwoord naar de e-mailadressen gestuurd die u hebt opgegeven.

 5. Klik op de pagina Resultaten op Voltooien.

Zie Het wachtwoord van een gebruiker opnieuw instellen voor meer informatie.

In de volgende tabel worden de stations aangeduid en kunt u lezen of ze in combinatie met de onlineback-upservice kunnen worden gebruikt.

 

Beschrijving van het station Onlineback-up wordt ondersteund

Een door BitLocker beveiligd volume

Ja, maar het volume moet worden ontgrendeld voordat de back-up plaats kan vinden.

Bestandssysteemidentificatie

Ja. NTFS is het enige bestandssysteem dat ondersteund wordt voor deze versie van de onlineback-upservice.

Verwisselbaar medium

Nee. Het station kan alleen als back-upitembron gebruikt worden als deze vergrendeld is.

Alleen-lezen volumes

Nee. Volume Shadow Copy-service (VSS) werkt alleen als het volume beschrijfbaar is.

Offlinevolumes

Nee. VSS werkt alleen als het volume online is.

Netwerkshare

Nee. Het volume moet lokaal staan op de server waarvan een back-up gemaakt wordt met behulp van onlineback-up.

Ja. Bij het voorbereiden van de back-upbewerking in de huidige uitvoering zet de Agent-service de ontdubbelde gegevens om naar normale gegevens. Daarna worden de gegevens voor back-up geoptimaliseerd, worden de gegevens gecodeerd en worden de gecodeerde gegevens naar de onlineback-upservice gestuurd.

Nee. De Onlineback-upservice bewaart de gegevens waarvan een back-up is gemaakt tot het moment dat ze geannuleerd worden. Het maakt gebruik van een controlepuntmechanisme, zodat er tijdens de back-up soms een controlepunt gemaakt wordt van back-upgegevens en het volgende back-upproces de integriteit van de bestanden kan valideren. De volgende back-up die geactiveerd wordt zou incrementeel zijn met betrekking tot de gegevens waarvan eerder een back-up is gemaakt. Hierdoor wordt de bandbreedte beter benut, zodat u dezelfde gegevens niet meerdere malen hoeft te verzenden.

De grootte van de cachemap wordt bepaald door de hoeveelheid gegevens waarvan u een back-up maakt. Over het algemeen kunt u ervan uitgaan dat 10-15% van de ruimte die nodig is voor data-opslag toegewezen wordt aan de cachemap.

Deze waarschuwing treedt op wanneer de instellingen van het back-upschema die opgeslagen zijn op de lokale server niet hetzelfde zijn als de instellingen die opgeslagen zijn in de onlineback-upservice. Deze waarschuwing treedt mogelijk op wanneer:

 • De lokale server is hersteld naar een bekende goede status.

 • De onlineback-upservice heeft de instellingen naar een bekende goede staat hersteld.

Wanneer de server of de instellingen zijn hersteld, kunnen de onlineback-upschema's synchronisatie verliezen. Als dit gebeurt moet u het back-upbeleid en daarna Back-up nu uitvoeren opnieuw configureren om de lokale server opnieuw te synchroniseren met de onlineback-upservice.

Deze fout wordt soms veroorzaakt wanneer de onlineback-upservice is hersteld van een ernstige fout. Uw serverinstellingen kunnen hierdoor mogelijk gewijzigd zijn. Als deze fout optreedt moet u de server weer opnieuw registreren bij de onlineback-upservice. Zodra u de server hebt geregistreerd, worden alle werkzaamheden weer hervat op basis van uw eerder geconfigureerde schema.

Voordat de back-upgegevens worden verzonden, worden ze eerst gecomprimeerd en versleuteld. Als u een back-up maakt van een grote hoeveelheid gegevens kunt u ervan uitgaan dat vanwege de compressie ongeveer 25% minder gegevens overgedragen worden, maar dit kan variëren, afhankelijk van het soort gegevens waarvan u een back-up maakt. Als u een back-up maakt van een kleinere hoeveelheid gegevens, kan het voorkomen dat er meer gegevens worden overgedragen dan de hoeveelheid gegevens. Dit komt omdat er tijdens de eerste back-up een hoeveelheid vaste gegevens van ongeveer 35 MB wordt overgedragen ongeacht de hoeveelheid gegevens waar een back-up van gemaakt wordt. Bij latere backups worden alleen de gewijzigde/toegevoegde gegevens overgedragen. Door de encryptie en compressie treedt bij deze overdrachten verschil in gegevensgrootte op.

We ontwikkelen ook een Wiki voor fouten en gebeurtenissen die zich bij de onlineback-upservice op TechNet voordoen. Alle gebeurtenis- en foutmeldingscodes staan vermeld in het artikel met de lijst Fouten en gebeurtenissen in Windows Azure Online Backup . Elke code krijgt hierbij een aparte Wiki-vermelding. Laat ons weten wat uw ervaringen zijn met specifieke fouten en gebeurtenissen.

Weergeven:
© 2016 Microsoft