EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

ScopeInactiveException Constructor

Initializes a new instance of the ScopeInactiveException class with default values.

Namespace:  Microsoft.Workflow.Client
Assembly:  Microsoft.Workflow.Client (in Microsoft.Workflow.Client.dll)

public ScopeInactiveException()

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven: