Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

ExpressionContainerValue<TResult>::CacheMetadata Method (NativeActivityMetadata)

Creates and validates a description of the activity?s arguments, variables, child activities, and activity delegates.

Namespace:  Microsoft.Activities.Expressions
Assembly:  Microsoft.Activities (in Microsoft.Activities.dll)

protected:
virtual void CacheMetadata(
	NativeActivityMetadata metadata
) override

Parameters

metadata
Type: System.Activities::NativeActivityMetadata
The activity?s metadata that encapsulates the activity?s arguments, variables, child activities, and activity delegates.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft