Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

QueueClient.CreateFromConnectionString Method (String, String)

Creates a new copy of QueueClient from a connection string with the specified queue path. Use this overload only when the connection string does not use the EntityPath property.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static QueueClient CreateFromConnectionString(
	string connectionString,
	string path
)

Parameters

connectionString
Type: System.String
The connection string used.
path
Type: System.String
The path to the queue.

ExceptionCondition
ArgumentException

Thrown when the format of the connectionString parameter is incorrect.

This method should only be used with a connection string that has namespace-level authentication, because the specified connection string cannot have entity level information associated with it.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft