Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

Get-AzureCertificate

Updated: September 17, 2013

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

Get-AzureCertificate

Gets a certificate object from the specified Windows Azure service.

 

Parameter Set: Default
Get-AzureCertificate [-ServiceName] <String> [-Thumbprint <String> ] [-ThumbprintAlgorithm <String> ] [ <CommonParameters>]
 

This topic describes the cmdlet in the .6.19 version of the Windows Azure PowerShell module. To find out the version of the module you're using, from the Windows Azure PowerShell console, type (get-module azure).version.

 

-ServiceName<String>

Specifies the name of the Windows Azure service that has the certificate.


Aliases

none

Required?

true

Position?

1

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

true (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

-Thumbprint<String>

Specifies the thumbprint that identifies the certificate.


Aliases

none

Required?

false

Position?

named

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

true (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

-ThumbprintAlgorithm<String>

Specifies the algorithm used to create the certificate thumbprint.


Aliases

none

Required?

false

Position?

named

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

true (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see  about_CommonParameters (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=113216).

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

  • CertificateContext

 

-------------- Example 1 --------------

This command gets the certificate object from the specified cloud service, and stores it in the $MyAzureCert variable.


C:\PS>$MyAzureCert = Get-AzureCertificate -ServiceName "MyService" 

-------------- Example 2 --------------

This command gets the certificate object identified by the specified thumbprint from the specified hosted service, and stores it in the $MyAzureCert variable.


C:\PS>$MyAzureCert = Get-AzureCertificate -ServiceName "MyService" `-Thumbprint <CertThumbprint>

Related topics

Weergeven:
© 2015 Microsoft