Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

Set-AzureWalkUpgradeDomain

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

Set-AzureWalkUpgradeDomain

Walks the specified upgrade domain.

 

Parameter Set: Default
Set-AzureWalkUpgradeDomain [-ServiceName] <String> [-Slot] <String> [-DomainNumber] <Int32> [ <CommonParameters>]
 

This topic describes the cmdlet in the .6.19 version of the Windows Azure PowerShell module. To find out the version of the module you're using, from the Windows Azure PowerShell console, type (get-module azure).version.

The Set-AzureWalkUpgradeDomain cmdlet initiates the actual upgrade of a Windows Azure deployment. The upgrade package and configuration are set by using the Set-AzureDeployment cmdlet with the -Upgrade switch.

 

-DomainNumber<Int32>

Specifies the upgrade domain to upgrade.


Aliases

none

Required?

true

Position?

3

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

-ServiceName<String>

Specifies the Windows Azure service name to upgrade.


Aliases

none

Required?

true

Position?

1

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

true (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

-Slot<String>

Specified the environment of the deployment to upgrade. Supported values are "Staging" and "Production".


Aliases

none

Required?

true

Position?

2

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

true (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see  about_CommonParameters (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=113216).

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

  • ManagementOperationContext

 

-------------- Example 1 --------------

This example initiates the upgrade of Upgrade Domain 2 of the production deployment of the "MySvc1" service


PS C:\> Set-AzureWalkUpgradeDomain –ServiceName "MySvc1" –slot "Production" –UpgradeDomain 2

Related topics

Weergeven:
© 2015 Microsoft