EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

HostCacheStats Constructor ()

 

Creates a new HostCacheStats object.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public HostCacheStats()
Return to top
Weergeven: