Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

MessagingFactory.Create Method (Uri, TokenProvider)

Creates a new MessagingFactory object.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static MessagingFactory Create(
	Uri address,
	TokenProvider tokenProvider
)

Parameters

address
Type: System.Uri
The base address of the namespace.
tokenProvider
Type: Microsoft.ServiceBus.TokenProvider
The token provider.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessagingFactory
The newly created MessagingFactory object.

ExceptionCondition
ArgumentException

address contains a path appended to the full address of the service namespace.

ArgumentNullException

Thrown when tokenProvider or address are null.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft