Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

MessageReceiver.BeginReceive Method (Int64, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to receive a message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IAsyncResult BeginReceive(
	long sequenceNumber,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

sequenceNumber
Type: System.Int64
The unique number assigned to a message by the Service Bus.
callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-defined object that contains state information about the asynchronous operation.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that references the asynchronous operation to receive a message.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft