Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

BrokeredMessage.DeadLetter Method

Moves the message to the dead letter queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public void DeadLetter()

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown when the message is in disposed state or the receiver with which the message was received is in disposed state.

InvalidOperationException

Thrown when invoked on a message that has not been received from the message server or invoked on a message that has not been received in peek-lock mode.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft