CreateQueueClient Method
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

MessagingFactory.CreateQueueClient Method

 

Creates a new queue client.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodCreateQueueClient(String)

Creates a new queue client.

System_CAPS_pubmethodCreateQueueClient(String, ReceiveMode)

Creates a new queue client.

Return to top
Weergeven:
© 2016 Microsoft