Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

BrokeredMessage.BeginDeadLetter Method (AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to move the message to the dead letter queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IAsyncResult BeginDeadLetter(
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-defined object that contains information about the receive operation. This object is passed to the EndDeadLetter delegate when the operation is complete.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that references the asynchronous request to dead letter the message.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft