BeginReceive Method (AsyncCallback, Object)
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

MessageReceiver.BeginReceive Method (AsyncCallback, Object)

 

Begins an asynchronous operation to receive a message.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IAsyncResult BeginReceive(
	AsyncCallback callback,
	object state
)

Parameters

callback
Type: System.AsyncCallback

An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.

state
Type: System.Object

A user-defined object that contains state information about the asynchronous operation.

Return Value

Type: System.IAsyncResult

An IAsyncResult that references the asynchronous operation to receive a message.

Return to top
Weergeven:
© 2015 Microsoft