OnDemandTransferOptions Constructor
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

OnDemandTransferOptions Constructor ()

 

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.Management
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics (in Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.dll)

public OnDemandTransferOptions()

System_CAPS_warningWarning

This API is not supported in Azure SDK versions 2.5 and higher. Instead, use the diagnostics.wadcfg XML configuration file. For more information, see Collect Logging Data by Using Azure Diagnostics.

Return to top
Weergeven:
© 2016 Microsoft