EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

DataCacheException Constructor ()

 

Initializes a new instance of the DataCacheException class.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public DataCacheException()
Return to top
Weergeven: