EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

ConfigStoreException Constructor (String)

 

Creates a new instance of the ConfigStoreException class. Applies only to the server versions of AppFabric.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public ConfigStoreException(
	string exceptionMessage
)

Parameters

exceptionMessage
Type: System.String

The message string that describes the error.

Return to top
Weergeven: