Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

Remove Method (String)

Removes an object from the cache.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public bool Remove(
	string key
)

Parameters

key
Type: System..::..String
The unique value that is used to identify the object in the region.

Return Value

Type: System..::..Boolean
True if the object identified by the key is removed; otherwise, false.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft