BuildChannelFactory(TChannel) Method
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

RelayedOnewayTransportBindingElement.BuildChannelFactory<TChannel> Method (BindingContext)

 

Creates a channel factory for creating channels of the specified type and that is initialized from the specified binding context.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public override IChannelFactory<TChannel> BuildChannelFactory<TChannel>(
	BindingContext context
)

Parameters

context
Type: System.ServiceModel.Channels.BindingContext

The binding context that provides context for the binding element.

Return Value

Type: System.ServiceModel.Channels.IChannelFactory<TChannel>

A channel factory for creating channels of the specified type and that is initialized from the specified binding context.

Type Parameters

TChannel

The type of channel that the factory builds.

Return to top
Weergeven:
© 2016 Microsoft