Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

TextWriter.WriteLine Method (Double)

Writes the text representation of a 8-byte floating-point value followed by a line terminator to the text string or stream.

Namespace:  System.IO
Assemblies:   mscorlib (in mscorlib.dll)
  System.IO (in System.IO.dll)

public virtual void WriteLine(
	double value
)

Parameters

value
Type: System.Double

The 8-byte floating-point value to write.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

The TextWriter is closed.

IOException

An I/O error occurs.

The FormatProvider property, if not null, specifies the culture-specific formatting. For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

The line terminator is defined by the CoreNewLine field.

.NET Framework

Supported in: 4.6, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1

.NET Framework Client Profile

Supported in: 4, 3.5 SP1

XNA Framework

Supported in: 3.0, 2.0, 1.0

.NET for Windows Phone apps

Supported in: Windows Phone 8.1, Windows Phone Silverlight 8.1, Windows Phone Silverlight 8

Portable Class Library

Supported in: Portable Class Library
Weergeven:
© 2015 Microsoft