Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

Get-AzureSBNamespace

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

Get-AzureSBNamespace

Gets the namespace.

 

Parameter Set: Default
Get-AzureSBNamespace [[-Name] <String> ] [ <CommonParameters>]
 

This topic describes the cmdlet in the .6.19 version of the Windows Azure PowerShell module. To find out the version of the module you're using, from the Windows Azure PowerShell console, type (get-module azure).version.

The Get-AzureSBNamespace cmdlet returns the Service Bus service namespaces associated with the current subscription.

 

-Name<String>

Specifies the name of a Service Bus namespace to look for.


Aliases

none

Required?

false

Position?

1

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

True (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see  about_CommonParameters (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=113216).

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

 

Get the Service Bus namespace

This example gets the Service Bus service namespaces associated with the current subscription.


PS C:\> Get-AzureSBNamespace

Related topics

Weergeven:
© 2015 Microsoft