Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
Expand Minimize
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

MessageReceiver.OnMessageAsync Method

Asynchronously processes a message in an event-driven message pump.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public void OnMessageAsync(
	Func<BrokeredMessage, Task> callback,
	OnMessageOptions options
)

Parameters

callback
Type: System.Func<BrokeredMessage, Task>
The method to invoke when the operation is complete.
options
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.OnMessageOptions
Specifies the OnMessageOptionsoptions with which to instantiate the message pump.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft