Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

Get-AzureWebsiteLocation

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

Get-AzureWebsiteLocation

Gets all available website locations.

 


Get-AzureWebsiteLocation [ <CommonParameters>]
 

Gets all of the available website locations for the current subscription

 

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see  about_CommonParameters (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=113216).

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

 

Get all available locations

This example gets all of the available website locations for the current subscription.


PS C:\> Get-AzureWebsiteLocations

Related topics


New-AzureWebsite

Weergeven:
© 2015 Microsoft