Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

NamespaceManager.CreateTopicAsync Method (String)

Asynchronously creates a new topic inside the service namespace with the given service namespace path.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<TopicDescription> CreateTopicAsync(
	string path
)

Parameters

path
Type: System.String
The path of the topic relative to the service namespace base address.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<TopicDescription>
The asynchronous operation.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft