DeadLetterAsync Method (Guid)
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

MessageReceiver.DeadLetterAsync Method (Guid)

 

Asynchronously moves the undelivered message to the dead letter queue.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task DeadLetterAsync(
	Guid lockToken
)

Parameters

lockToken
Type: System.Guid

The lock token bound to the locked message instance.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task

The asynchronous operation.

Return to top
Weergeven:
© 2015 Microsoft