Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

TokenProvider Constructor (Boolean, Boolean, Int32, TokenScope)

Initializes a new instance of the TokenProvider class.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected TokenProvider(
	bool cacheTokens,
	bool supportHttpAuthToken,
	int cacheSize,
	TokenScope tokenScope
)

Parameters

cacheTokens
Type: System.Boolean
true if new security tokens are being cached; otherwise, false.
supportHttpAuthToken
Type: System.Boolean
true if web token is supported by this provider; otherwise, false.
cacheSize
Type: System.Int32
The size of the cache.
tokenScope
Type: Microsoft.ServiceBus.TokenScope
The token scope associated with the provider.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft