Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

MessageReceiver.AbandonAsync Method (Guid, IDictionary<String, Object>)

Asynchronously discards the message and relinquishes the message lock ownership.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task AbandonAsync(
	Guid lockToken,
	IDictionary<string, Object> propertiesToModify
)

Parameters

lockToken
Type: System.Guid
The lock token.
propertiesToModify
Type: System.Collections.Generic.IDictionary<String, Object>
The properties to modify.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
The asynchronous operation.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft