Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

QueueClient.ReceiveBatchAsync Method (IEnumerable<Int64>)

Asynchronously receives a message batch.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<IEnumerable<BrokeredMessage>> ReceiveBatchAsync(
	IEnumerable<long> sequenceNumbers
)

Parameters

sequenceNumbers
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<Int64>
The sequence numbers associated with the messages in the batch.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<IEnumerable<BrokeredMessage>>
The asynchronous operation.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft