Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

SubscriptionClient.ReceiveBatchAsync Method (Int32)

Asynchronously receives a set of messages (for batch processing).

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<IEnumerable<BrokeredMessage>> ReceiveBatchAsync(
	int messageCount
)

Parameters

messageCount
Type: System.Int32
The maximum number of messages to return in the batch.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<IEnumerable<BrokeredMessage>>
A task instance that represents the asynchronous receive batch operation.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft